gretig het mondje Blonde

Public Sex

mature milf huisvrouw Julia Ann geeft overtuigende..

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!. AMERIKAAN LEERT NEDERLANDS!

Nederlands - Amanda

In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een systeem waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden. Intussen is de spelling van het Groene Boekje verplicht gesteld in overheidsdocumenten en in het basis onderwijs. Bijna alle Surinamers spreken minstens twee talen. Zowel het Nederlands, Nedersaksisch als het Nederduits hebben daarnaast invloeden van de Noordzeegermaanse Ingveoonse taalgroep ondergaan. In de meeste gevallen zijn dit variëteiten die in het verdere verleden in de periferie van het Nederlands zijn ontstaan. De Taalunie is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van het Groene Boekje.