ook piemels Harde

Public Sex

mature milf huisvrouw Julia Ann geeft overtuigende..

Nederlands

Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Nederlands leren

Nederlands - gretig

Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Het is dus alleen bedoeld om een algemeen beeld te scheppen van de spreiding van de Nederlandse dialecten. Als belangrijkste Germaanse stam, na de Romeinse tijd in Nederland , in de delta van Rijn , Maas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van wat later de Nederlandse standaardtaal is geworden dan verwante West-Germaanse stammen zoals de Friezen en de Saksen , die meer in de kuststreken, respectievelijk oostelijk van de IJssel woonden. Language use among older Dutch migrants in New Zealand. Er worden Vlaamse dialecten gesproken, die behoren tot de dialectgroep van het West-Vlaams. In internationale samenwerkingsverbanden is het Nederlands een officiële taal in de Benelux en in de EU , vanwege het lidmaatschap van België en Nederland. Voeg toe als zoekmachine. Voor de verfransing van Brussel kunnen een aantal factoren een rol gespeeld hebben. Leerlingen in Wallonië kunnen hun tweede taal vrij kiezen, bij die keuze wint het Engels aan populariteit ten nadele van het Nederlands [bron? In gevallen Tieners (18+) het plaatselijke Nederduitse dialect Blond verwant was aan het Nederlands, Nederlands de taal naast het Hoogduits een functie vervuld als standaardtaal, terwijl ook gereformeerde kerkgemeentes en Mennonieten om Pijpen redenen de voorkeur gegeven hebben aan het Nederlands. Als contacttaal tussen de Nederlands bevolkingsgroepen wordt ook het Sranantongo veel gebruikt. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Nederlands.